ספרדית

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:00-11:00
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

CEFR Spanish SIELE HUJIקורסי הספרדית מיועדים בראש ובראשונה לתלמידי החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים. נוסף על כך, תלמידים מרחבי הפקולטה למדעי הרוח מוזמנים ללמוד בקורסי המתחילים והמתקדמים על בסיס מקום פנוי.

הקורסים נלמדים בספרדית מהיום הראשון ומקנים לסטודנטים יכולת לפעול בשפה בכתב ובעל-פה, להכיר את התרבות הספרדית מבפנים ולהשתמש בשפה בצורה אותנטית ומתאימה להקשר. 

תוצרי הלמידה מותאמים למקובל באוניברסיטאות בחו"ל ומאפשרים להשתלב בקורסי שפה במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים.

לאחרונה הושקה מתכונת ללימודי ספרדית במסגרת תוכנית אבני פינה לתלמידי קמפוס ספרא. מדובר ב-8 נ"ז ברמת המתחילים, כאשר 4 נ"ז ראשונים נלמדים כלימודי העשרה ו-4 נ"ז נוספים יכולים להיחשב כנקודות אבני פינה מתחום רוח. פרטים נוספים במזכירות אבני פינה.

קורסים

צוות ההוראה

ספרי לימוד

מבחנים בינלאומיים מוכרים

siele cefr spanish huji a1במסגרת התאמת תוצרי הלמידה למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות באוניברסיטה העברית הינה מעתה מרכז בחינות מורשה של SIELE. מבחן זה בודק הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, כתיבה ודיבור בספרדית באופן מקוון ורמת השליטה הכוללת בשפה נקבעת על סמך הציון שמתקבל בכל אחד מהממדים.

במהלך שנות הקמת היחידה, תלמידי קורסי הספרדית נבחנים בבחינת SIELE, ללא עלות לתלמידים. לנבחנים מוענקת תעודה רשמית המעידה על רמת התפקוד בשפה במונחי ה-CEFR ומוכרת ברחבי העולם לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים.