ספרדית

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5881984
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

CEFR Spanish SIELE HUJIקורסי הספרדית מיועדים בראש ובראשונה לתלמידי המדור ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים. נוסף על כך, תלמידים מרחבי הפקולטה למדעי הרוח מוזמנים ללמוד בקורסי המתחילים והמתקדמים.

הקורסים נלמדים בספרדית מהיום הראשון ומקנים לסטודנטים יכולת לפעול בשפה בכתב ובעל-פה, להכיר את התרבות הספרדית מבפנים ולהשתמש בשפה בצורה אותנטית ומתאימה להקשר. 

תוצרי הלמידה מותאמים למקובל באוניברסיטאות בחו"ל ומאפשרים להשתלב בקורסי שפה במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים.

קורסים

צוות ההוראה

ספרי לימוד

Campus Sur 

מארז
למתחילים ולמתקדמים
(רכישה לתש"ף תיפתח בקרוב)

מבחנים בינלאומיים מוכרים

siele cefr spanish huji a1במסגרת התאמת תוצרי הלמידה למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות באוניברסיטה העברית הינה מעתה מרכז בחינות מורשה של SIELE. מבחן זה בודק הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, כתיבה ודיבור בספרדית באופן מקוון ורמת השליטה הכוללת בשפה נקבעת על סמך הציון שמתקבל בכל אחד מהממדים.

במהלך שנות הקמת היחידה, תלמידי קורסי הספרדית נבחנים בבחינת SIELE, ללא עלות לתלמידים. לנבחנים מוענקת תעודה רשמית המעידה על רמת התפקוד בשפה במונחי ה-CEFR ומוכרת ברחבי העולם לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים.