ספרדית

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
ימים א'-ה' - 09:00:13:00 

 

Spanish course at the Hebrew Universityקורסי הספרדית מיועדים בראש ובראשונה לתלמידי החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים. נוסף על כך, תלמידים מרחבי הפקולטה למדעי הרוח המחויבים בלימודי שפות במסגרת דרישות התואר מוזמנים ללמוד בקורסי הספרדית על בסיס מקום פנוי.

הקורסים נלמדים בספרדית מהיום הראשון ומקנים לסטודנטים יכולת לפעול בשפה בכתב ובעל-פה, להכיר את התרבות הספרדית מבפנים ולהשתמש בשפה בצורה אותנטית ומתאימה להקשר. 

תוצרי הלמידה מותאמים למקובל באוניברסיטאות בחו"ל ומאפשרים להשתלב בקורסי שפה במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים.

לאחרונה הושקה מתכונת ללימודי ספרדית במסגרת תוכנית אבני פינה לתלמידי קמפוס ספרא. מדובר ב-8 נ"ז ברמת המתחילים, כאשר 4 נ"ז ראשונים נלמדים כלימודי העשרה ו-4 נ"ז נוספים יכולים להיחשב כנקודות אבני פינה מתחום רוח. פרטים נוספים במזכירות אבני פינה.

חדש! תלמידים מרחבי האוניברסיטה העברית והקהל הרחב מוזמנים ללמוד בקורסי Spanish@HUJI הנלמדים מחוץ לתוכנית הלימודים ומקנים תעודה רשמית של היחידה ללימודי שפות של האוניברסיטה העברית לפי רמות סולם ה-CEFR

קורסים

צוות ההוראה

ספרי לימוד

מבחנים בינלאומיים מוכרים

siele cefr spanish huji a1במסגרת התאמת תוצרי הלמידה למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות באוניברסיטה העברית הינה מרכז בחינות מורשה של SIELE. מבחן זה בודק הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, כתיבה ודיבור בספרדית באופן מקוון ורמת השליטה הכוללת בשפה נקבעת על סמך הציון שמתקבל בכל אחד מהממדים.

לנבחנים מוענקת תעודה רשמית המעידה על רמת התפקוד בשפה במונחי ה-CEFR ומוכרת ברחבי העולם לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים. המעוניינים בפרטים והרשמה לבחינה מתבקשים לפנות אלינו בכתובת siele@mail.huji.ac.il