Spanish@HUJI

יצירת קשר Safot@HUJI

ירדן הניק, רכזת התוכנית
languages@mail.huji.ac.il
טל': 02-5881984
חדר 5807, הפקולטה למדעי הרוח

שעות קבלה:
ימים א'-ה' 10:00-13:00

Spanish @ HUJI

CEFR HUJI SPANISH SIELE

בקורס Spanish @ HUJI לומדים "ספרדית בספרדית" החל מהשיעור הראשון. ברוח ה-CEFR, התקן האירופי להוראת שפות, יעדי הקורס מוגדרים במונחי can do, כלומר מה אנחנו מסוגלים לעשות עם השפה הספרדית.

בקורס המתחילים, ברמה A1, נלמד:

  • לתקשר בכתב ובעל-פה בנושאים יומיומיים
  • נחשף לתכנים רב-תרבותיים ונפתח מודעות לשימוש המגוון בספרדית בהקשרים ובאזורים שונים.
  • נעסוק ברפלקציה על הלמידה עצמה ונרכוש מיומנויות למידה המאפשרות להתקדם ולרכוש את השפה גם מחוץ לכיתה.  

קורס המתחילים מיועד ללומדים ללא רקע בשפה הספרדית, המעוניינים להתחייב לתהליך למידה אינטנסיבי. כדי להגיע למסוגלות משמעותית כבר ברמת המתחילים, נדרשת השקעה מצד הלומדים:  למידה פעילה ודינמית בכיתה, הכנה לכל שיעור, הפקת תוצרים בעל-פה ובכתב במסגרת שיעורי הבית – לבד או יחד עם לומדים אחרים, וחשיפה משמעותית לשפה הדבורה והכתובה גם מחוץ לשעות ההוראה. 

בשלב זה היחידה משיקה קורס למתחילים בלבד. בהמשך ייפתחו רמות נוספות אם יהיה ביקוש לכך. למסיימים בהצלחה את קורסי Spanish @ HUJI תוענק תעודה רשמית מטעם היחידה ללימודי שפות והאוניברסיטה העברית. הלמידה במסגרת ה-CEFR מאפשרת השתלבות בלימודי המשך במגוון מסגרות מובילות בארץ ובחו"ל. 

שימו לב! כדי שנוכל להיענות לביקוש ולהציע את הקורסים הרלוונטיים ביותר עבורכם, אנא מלאו את טופס המתעניינים. כך גם נוכל לחזור אליכם בנוגע לקורסים שמעניינים אתכם. 

<<!הירשמו לקורס ספרדית עכשיו

פרטי הקורס

1. היקף ומועדי הקורס

קורסי Safot @ HUJI נלמדים במקביל לסמסטר האוניברסיטאי, בהתאם ללוח השנה האקדמי שניתן למצוא כאן>>

  • היקף הקורס הוא 56 שעות אקדמיות (28 מפגשים)
  • נדרשת כשעה עבודה בבית על כל שעה בכיתה.
  • קורס המתחילים (A1) יתקיים בקמפוס הר הצופים, ובהתאם לביקוש גם בקמפוס ספרא (גבעת רם).
  • שעות הקורס הן בימי ראשון ורביעי מ-18:30 עד 20:00 (שעתיים אקדמיות, ללא הפסקה).

מתעניינים בקורס מתקדם יותר? בשפות נוספות? אנא מלאו את טופס המתעניינים >>
 

2. עלות הקורס

  • עלות הקורס ל-28 מפגשים כפולים היא 2800 ש"ח
  • התשלום כולל גם את דמי ההרשמה ואת ספרי הלימוד 

שימו לב! מחיר מיוחד לתלמידי האוניברסיטה העברית בלבד: 2000 ש"ח.

* חברי סגל אקדמי רשאים לממן לימודי שפות מכספי הקק"מ.

 

3. חומרי למידה

ספרי הלימוד לקורסי Safot @ HUJI מיובאים במיוחד עבורכם. עלות הספר כלולה בשכר הלימוד עבור הקורס. הלמידה השוטפת, כולל המשימות וההגשות, מנוהלת באמצעות אתר ה-MOODLE של הקורס.

 

Campus Sur מבית Difusión מיועד ללומדים מבוגרים ובפרט בהשכלה הגבוהה, בדגש על מסוגלות תקשורתית וגישה רב-תרבותית.

מתחילים + מתקדמים (סט A1-B1)

 

4. צוות ההוראה

CEFR HUJI SPANISH SIELE

ברברה דרייק

צוות ספרדית

barbara.drake-gracia@mail.huji.ac.il

 

תוכנית הקורס

תיאור כללי של הקורס

קורס Spanish @ HUJI למתחילים מיועד לתלמידים ללא רקע קודם בשפה הספרדית, ומטרתו העיקרית היא להביא את הלומדים ליכולות תפקוד בשפה ברמה A1, על פי המסגרת האירופית המשותפת לשפות (CEFR). הקורס מתנהל בספרדית כבר מהשיעור הראשון, ומפתח במקביל יכולות קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור. במהלך השיעורים התלמידים מתקשרים ביניהם ולומדים כיצד לרכוש את השפה באופן מיטבי. הידע הלשוני נבנה נדבך על נדבך מתוך חשיפה לתכנים מגוונים בכתב ובעל-פה, התנסות ודיון מפורש (בספרדית) ברכיבי שפה ובדפוסי שימוש. הלומדים מפתחים מודעות לשונית ותרבותית, בדגש על פרגמטיקה – הבנת קודים חברתיים ושימוש הולם בשפה בהתאם להקשר.

לסילבוס המלא, כולל דרישות הקורס, לחצו כאן>>

הרשמה

תהליך הרישום לקורסים:

1. מילוי טופס הרישום המקוון

2. השתתפות בשיחת היכרות ותיאום ציפיות

3. תשלום שכר הלימוד לקורס (דמי רישום בסך 150 ש"ח ובהמשך לכך הסדרת שכ"ל מלא עד לשבועיים לפני פתיחת הקורס)

הירשמו עכשיו!>>