יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
ימים א'-ה' - 09:00:13:00 

 

ברברה דרייק

CEFR HUJI SPANISH SIELE Jerusalem University לימודי ספרדית אוניברסיטה עברית ירושלים
ברברה
דרייק
צוות ספרדית
barbara.drake-gracia@mail.huji.ac.il

אני ילידת מדריד ובה גרתי במחצית הראשונה של חיי. סיימתי לימודי תואר שני בהיסטוריה של העת העתיקה באוניברסיטת קומפלוטנסה במדריד. לימודים אלה והתמחותי בארכיאולוגיה של תקופת המקרא הובילו אותי לישראל ולחיי הנוכחיים, ובנוסף פיתחו בי את הרצון לחקור את הקשרים ההדוקים בין שפות, טקסטים ותרבות חומרית של עמים שונים.

 לפני כ-15 שנה החל הפרק במסע חיי כמורה לשפה הספרדית. במסגרתו לימדתי ספרדית כשפה זרה בכמה מוסדות ובמסגרות שהיו מיועדות לתלמידים מקבוצות גיל מגוונות ומרקעים שונים. מאז, ובמשך כל אותה תקופה העמקתי בלימודי בתחום התפתחות השפה והקשר בינה לבין שינויים תרבותיים וחברתיים בקרב אנשים וקהילות.

כחלק מאותו מסע, חנכתי לפני שנתיים פרויקט מיוחד, המיועד ללימוד שפה ומורשת ספרדית לצאצאי מהגרים דוברי ספרדית מדור שני ושלישי. פרויקט זה המחיש עבורי ביתר שאת את החותם העמוק שמותירים שפה והשלשלות הדורות בזהותם של אנשים, והאופן בו הם בונים גשרים בין העבר,  ההווה והעתיד של כולנו.

כמורה לספרדית כשפה זרה אני חשה שגרירה של שפת האם שלי, וכמי שנפלה בחלקה הזכות לייצג את התרבות והיסטוריה של מולדתה; סגנון ההוראה שלי מתמקד בניסיון לעורר בקרב תלמידי את הסקרנות והתיאבון להמשיך ללמוד ולהתקדם בידיעותיהם ובשליטתם בשפה.

 

“yo no estimo tesoros ni riquezas; 
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi entendimiento
que no mi entendimiento en las riquezas”

Soneto. Sor Juana Inés de la Cruz