צרפתית

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


מזכירת החוג: ציפי רבינוביץ
tsippyr@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדר 5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

CEFR HUJI FRENCH DELFקורסי הצרפתית מיועדים בראש ובראשונה לתלמידי לימודים צרפתיים. נוסף על כך, תלמידים מרחבי הפקולטה למדעי הרוח מוזמנים ללמוד בקורסי המתחילים והמתקדמים.

הקורסים נלמדים בצרפתית מהיום הראשון ומקנים לסטודנטים יכולת לפעול בשפה בכתב ובעל-פה, להכיר את התרבות הצרפתית מבפנים ולהשתמש בשפה בצורה אותנטית ומתאימה להקשר. 

תוצרי הלמידה מותאמים למקובל באוניברסיטאות בחו"ל ומאפשרים להשתלב בקורסי שפה במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים.

רשימת קורסים

צוות ההוראה

ספרי לימוד

מבחנים בינלאומיים מוכרים

delf cefr huji frenchבמסגרת התאמת תוצרי הלמידה למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות משתפת פעולה עם המכון הצרפתי כדי להביא לתלמידי האוניברסיטה העברית את מבחן ה- DELF של משרד החינוך הצרפתי. מבחן זה בודק הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, כתיבה ודיבור בצרפתית. 

במהלך שנות הקמת היחידה, תלמידי קורסי הצרפתית נבחנים בבחינות ה-DELF, ללא עלות לתלמידים. עמידה בדרישות כל ממדי הבחינה מקנה תעודה רשמית מטעם ממשלת צרפת המוכרת ברחבי העולם לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים.