צרפתית

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
ימים א'-ה' - 09:00:13:00 

 

CEFR HUJI FRENCH DELFקורסי הצרפתית מיועדים בראש ובראשונה לתלמידי החוג ללימודים רומאניים. נוסף על כך, תלמידים מרחבי הפקולטה למדעי הרוח המחויבים בלימודי שפות במסגרת דרישות התואר מוזמנים ללמוד בקורסי הצרפתית על בסיס מקום פנוי.

הקורסים נלמדים בצרפתית מהיום הראשון ומקנים לסטודנטים יכולת לפעול בשפה בכתב ובעל-פה, להכיר את התרבות הצרפתית מבפנים ולהשתמש בשפה בצורה אותנטית ומתאימה להקשר. 

תוצרי הלמידה מותאמים למקובל באוניברסיטאות בחו"ל ומאפשרים להשתלב בקורסי שפה במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים.

חדש! תלמידים מרחבי האוניברסיטה העברית והקהל הרחב מוזמנים ללמוד בקורסי French@HUJI הנלמדים מחוץ לתוכנית הלימודים ומקנים תעודה רשמית של היחידה ללימודי שפות של האוניברסיטה העברית לפי רמות סולם ה-CEFR

רשימת הקורסים

צוות ההוראה

ספרי לימוד

מבחנים בינלאומיים מוכרים

delf cefr huji frenchבמסגרת התאמת תוצרי הלמידה למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות משתפת פעולה עם המכון הצרפתי כדי להביא לתלמידי האוניברסיטה העברית את מבחן ה- DELF של משרד החינוך הצרפתי. מבחן זה בודק הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, כתיבה ודיבור בצרפתית. עמידה בדרישות כל ממדי הבחינה מקנה תעודה רשמית מטעם ממשלת צרפת המוכרת ברחבי העולם לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים.

המעוניינים בפרטים נוספים מתבקשים ליצור קשר עם היחידה ללימודי שפות.