רוסית

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
ימים א'-ה' - 09:00:13:00 

 

russian cefr hujiקורסי הרוסית מיועדים בראש ובראשונה לתלמידי החוג ללימודים רוסיים ומזרח אירופיים. נוסף על כך, תלמידים מרחבי הפקולטה למדעי הרוח המחויבים בלימודי שפות במסגרת הדרישות לתואר מוזמנים ללמוד בקורסי הרוסית.

הקורסים נלמדים ברוסית מהיום הראשון ומקנים לסטודנטים יכולת לפעול בשפה בכתב ובעל-פה, להכיר את התרבות הרוסית מבפנים ולהשתמש בשפה בצורה אותנטית ומתאימה להקשר. 

תוצרי הלמידה מותאמים למקובל באוניברסיטאות בחו"ל ומאפשרים להשתלב בקורסי שפה במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים.

רשימת הקורסים

צוות ההוראה

ספרי לימוד