גרמנית

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


מזכירת החוג: ציפי רבינוביץ
tsippyr@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדר 5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

German HUJI CEFRקורסי הגרמנית מיועדים בראש ובראשונה לתלמידי החוג ללימודים גרמניים. נוסף על כך, תלמידים מרחבי הפקולטה למדעי הרוח מוזמנים ללמוד בקורסי המתחילים והמתקדמים. 

הקורסים נלמדים בגרמנית מהיום הראשון ומקנים לסטודנטים יכולת לפעול בשפה בכתב ובעל-פה, להכיר את התרבות הגרמנית מבפנים ולהשתמש בשפה בצורה אותנטית ומתאימה להקשר. 

תוצרי הלמידה מותאמים למקובל באוניברסיטאות בחו"ל ומאפשרים להשתלב בקורסי שפה במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים.

רשימת הקורסים

צוות ההוראה

ספרי לימוד

מבחנים בינלאומיים מוכרים

Goethe German A1 certificate huji


במסגרת התאמת תוצרי הלמידה למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות באוניברסיטה העברית משתפת פעולה עם מכון גתה. מבחני הגרמנית של מכון גתה מוכרים ברחבי העולם לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים.

במהלך שנות הקמת היחידה, תלמידי קורסי הגרמנית נבחנים בבחינות הרמה של מכון גתה, ללא עלות לתלמידים. המבחנים מודדים מיומנויות הבנה והפקה, כולל בחינה קבוצתית/זוגית בדיבור. לנבחנים שעומדים בתנאי הבחינה בהצלחה, מוענקת תעודה רשמית מטעם מכון גתה.