גרמנית

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5881984
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

CEFR German Goetheקורסי הגרמנית מיועדים לתלמידי החוג לשפה וספרות גרמנית וכן לתלמידים מרחבי הפקולטה למדעי הרוח ומהמרכז ללימודים גרמניים בפורום אירופה. תלמידים המבקשים ללמוד גרמנית שלא במסגרת הדרישות לתואר מוזמנים להירשם לקורסי המתחילים והמתקדמים על בסיס מקום פנוי. 

הקורסים נלמדים בגרמנית מהיום הראשון ומקנים לסטודנטים יכולת לפעול בשפה בכתב ובעל-פה, להכיר את התרבות הגרמנית מבפנים ולהשתמש בשפה בצורה אותנטית ומתאימה להקשר. 

תוצרי הלמידה מותאמים למקובל באוניברסיטאות בחו"ל ומאפשרים להשתלב בקורסי שפה במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים.

לאחרונה הושקה מתכונת ללימודי גרמנית במסגרת תוכנית אבני פינה לתלמידי קמפוס ספרא. מדובר ב-8 נ"ז ברמת המתחילים, כאשר 4 נ"ז ראשונים נלמדים כלימודי העשרה ו-4 נ"ז נוספים יכולים להיחשב כנקודות אבני פינה מתחום רוח. פרטים נוספים במזכירות אבני פינה.

רשימת הקורסים

צוות ההוראה

ספרי לימוד

מבחנים בינלאומיים מוכרים

CEFR German Goethe


במסגרת התאמת תוצרי הלמידה למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (CEFR), היחידה ללימודי שפות באוניברסיטה העברית משתפת פעולה עם מכון גתה. מבחני הגרמנית של מכון גתה מוכרים ברחבי העולם לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים.

במהלך שנות הקמת היחידה, תלמידי קורסי הגרמנית נבחנים בבחינות הרמה של מכון גתה, ללא עלות לתלמידים. המבחנים מודדים מיומנויות הבנה והפקה, כולל בחינה קבוצתית/זוגית בדיבור. לנבחנים שעומדים בתנאי הבחינה בהצלחה, מוענקת תעודה רשמית מטעם מכון גתה.