Tandem

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
ימים א'-ה' - 09:00:13:00 

 

"טנדם" הוא הכינוי המקובל בעולם לתוכניות לחילופי שפות בין דוברי שפות שונות. בדומה לאופניים הזוגיים, שעליהם רוכבים בתיאום ותוך חלוקת עבודה, גם למידה בו-זמנית של שתי שפות נבנית בצורה המאזנת בין ההשקעה לבין התועלת של כל אחד מהמשתתפים.

בטנדם בדרך כלל נערכים מפגשים קבועים בין שני אנשים, ובהם מדברים חצי מהזמן רק בשפה אחת וחצי מהזמן רק בשפה השנייה. מפגשים אלה אינם תחליף ללמידה בהנחיית מורה, ואין בהם תועלת ללא בסיס בשפה, אך הם הזדמנות מצוינת ליישום מיומנויות שנלמדו ולהיכרות עם סטודנטים דוברי שפות אחרות.

טנדםטנדם בשיתוף תוכנית אמירים ובית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג

בשנת הלימודים תשע"ח נפתחה תוכנית טנדם נסיונית לתלמידי תוכנית "אמירים" למצטיינים במדעי הרוח בשיתוף עם התוכנית ללימודי מוסמך והיחידה ללימודי עברית בביה"ס לתלמידים מחו"ל. תלמידים ממגוון ארצות שרצו לתרגל דיבור בעברית צוותו לתלמידי "אמירים", והם - בתורם - תירגלו אנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית או ערבית.

מחקרים מראים שכדאי לתת ללומדים חופש רב בבניית מפגשים לחילופי שפות. עם זאת, ללא מסגרת בסיסית המסייעת בציוות הזוגות ומציעה קווים מנחים למפגשים ורעיונות לתוכנם, המפגשים לא ממריאים. לכן, היחידה ללימודי שפות מספקת ללומדים תמיכה מנהלית ותוכנית, ומסייעת להם בפתרון קשיים שעלולים להתעורר במסגרת הטנדם.

תוכניות לעתיד

היחידה ללימודי שפות שואפת להקים מצע נרחב לפעילות טנדם. לעת עתה אנחנו מציעים לכם להכיר סטודנטים שמעוניינים לתרגל שפות אחרות באמצעות דף הפייסבוק שלנו.

ניתן למצוא ברשת פלטפורמות שונות לטנדם, ובהן אפליקציות ייעודיות. מבחינה אקדמית אנחנו ממליצים לעיין באתר של פרויקט SEAGULL שפותח על-ידי מורי שפה ממגוון מוסדות מובילים באירופה.