יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5881984
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

הודעות

רכישת ספרי הלימוד בצרפתית, ספרדית ואיטלקית

ספטמבר 23, 2018
ספרי הלימוד זמינים לרכישה מקוונת מאתר היבואן במחיר מיוחד לתלמידי העברית. הקישורים בעמוד של כל שפה. הספרים יישלחו ישירות למשרדי היחידה ללימודי שפות. מועדי האיסוף יפורסמו בקרוב.

רכישת ספרי הלימוד בסינית וביפנית

ספטמבר 18, 2018
ספרי הלימוד בסינית וביפנית זמינים לרכישה מקוונת מאתר היבואן, במחיר מיוחד לתלמידי האוניברסיטה העברית. הקישורים בעמוד של כל שפה. הספרים יישלחו ישירות למשרדי היחידה ללימודי שפות. מועדי האיסוף יפורסמו בקרוב.

לימודי שפה שלא במסגרת דרישות התואר

ספטמבר 9, 2018
תלמידים שאינם מחויבים בלימודי שפה מוזמנים להירשם החל מ-17.9.18. ההרשמה ברישום.נט תתועד ברשימות המתנה. ממתינים ישובצו בהדרגה בהתאם לזמינות. בירורים בנושאי שכ"ל
יש להפנות למדור שכר לימוד.