יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5881984
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

עם פתיחת הרישום לקורסים...

ספטמבר 3, 2019
כדי שנוכל לטפל בפניותיכם ביעילות אנא הקפידו בכל פנייה אלינו לציין: חוגי לימוד, שנה לתואר, מספר תעודת זהות, טלפון ליצירת קשר, מספר הקורס ומספר הקבוצה המבוקשים. תודה ולהתראות!