יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:00-11:00
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

למידה מרחוק ב-ZOOM

13 מרץ, 2020
בהתאם להחלטת האוניברסיטה לעבור ללמידה מרחוק, כל קורסי השפה יתנהלו בכיתות וירטואליות ב-ZOOM בשילוב עם אתר הקורס ב-MOODLE. הנחיות מדויקות יישלחו לרשומים לכל קורס.