חילופי סטודנטים

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:00-11:00
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

בשנים האחרונות התוכניות לחילופי סטודנטים מתבססות ומתרחבות, במסגרת תוכנית ארסמוס+, במגוון תוכניות קיץ ובמסגרת הסכמים נוספים שהאוניברסיטה העברית חתומה עליהם. פרטים מלאים ברשות לבינלאומיות.student exchange huji berlin

אישור רמת שפה

כחלק מהבקשה להשתתף בתוכניות לחילופי סטודנטים, המועמדים מתבקשים להציג אישור לרמת השפה שלהם, בהתאם לדרישות המוסד המארח.

יש להבחין בין קורסים עיוניים שתלמדו בחו"ל לבין לימודי שפה בחו"ל, הן מבחינת הדרישות המוקדמות והן בכל הנוגע לבקשה להכרה בלימודים אלה.

בכל קול קורא תוכלו לראות בעמודה הימנית את עלון המידע של המוסד המארח. שימו לב לדרישות השפה לקורסים עיוניים בשפת המקום לעומת לקורסים עיוניים באנגלית. בנוסף, דרישות השפה אינן רלוונטיות ללימודי השפה עצמם.

אם בכוונתכם ללמוד קורסים עיוניים באנגלית בלבד, אתם זקוקים לאישור רמת השפה לאנגלית ולא לשפת המקום. היחידה המטפלת היא היחידה לאנגלית שפה זרה https://efl.huji.ac.il/

אם בכוונתכם ללמוד קורסים עיוניים בשפת המקום (שאיננה אנגלית), נשמח לספק את טופס אישור רמת השפה. התהליך מטופל בפנייה באימייל; הטופס החתום יוחזר אליכם סרוק.

יש לפנות לכתובת languagehu@savion.huji.ac.il בלבד.

 

הכרה בקורסי שפה שנלמדים בחו"ל

מומלץ מאוד ללמוד קורסי שפה במהלך החילופים!

לאחר שתתקבלו למוסד מסוים, נסייע לכם לבחון אילו קורסי שפה מתאימים לכם ואפשריים להכרה עם חזרתכם. לא יוכרו קורסי שפה ללא קבלת אישור עקרוני טרם היציאה לחילופים.

על פי רוב השיבוץ בפועל לקורסי שפה במוסד המארח נקבע לפי מבחן מיון עם הגעתכם ליעד. מנסיוננו עד כה במתכונת החדשה ללימודי השפות, סטודנטים אכן מצליחים להשתבץ לרמת ה-CEFR העוקבת בחו"ל (ומאוד נהנים מלימודי השפה!).

חשוב מאוד לעיין בנהלי ההכרה בלימודי שפה מחו"ל, בין אם תרצו הכרה בנ"ז ובין אם תרצו הכרה ברמה בלבד.

מוסדות רבים מציעים קורסי קיץ אינטנסיביים בשפות לפני פתיחת הסמסטר. ייתכן שלימודים אלה כרוכים בתשלום נוסף, לרוב לא גבוה. קורסי קיץ אינם מזכים בנ"ז אך בהחלט יכולים להקפיץ את רמת השפה ולסייע בהשתלבות.

אנא קראו בעיון את הנוהל המפורט