יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


מזכירת החוג: ציפי רבינוביץ
tsippyr@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדר 5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

לימודי שפה שלא במסגרת דרישות התואר

ספטמבר 9, 2018
תלמידים שאינם מחויבים בלימודי שפה מוזמנים להירשם החל מ-17.9.18. ההרשמה ברישום.נט תתועד ברשימות המתנה. ממתינים ישובצו בהדרגה בהתאם לזמינות. בירורים בנושאי שכ"ל
יש להפנות למדור שכר לימוד.