יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5881984
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

בחינת A2 בגרמנית מטעם מכון גתה

נובמבר 26, 2018
הבחינה תיערך ביום ראשון הקרוב 2.12. תלמידים רשומים מתבקשים להגיע ב-8:30 לגוש 6 במדעי הרוח לאישור פרטי הנבחן וקבלת שיבוץ לכיתת בחינה. יש להצטייד בתעודת סטודנט ובעט כחול. בהצלחה!