יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
ימים א'-ה' - 09:00:13:00 

 

בחינות הרמה הרשמיות של מכון גתה

28 אפריל, 2022

הרישום למועד יוני של בחינות גתה בגרמנית עד לתאריך 6.6.2022. לפרטים נוספים >>