יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:00-11:00
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

חיה פישר

פרופיל חיה
ראשת היחידה
ויועצת ללומדי ערבית בערבית

לימודיי בתחומי הקוגניציה, הבלשנות והספרות הובילו אותי לתחומי עניין מגוונים. כסטודנטית השתתפתי בעריכת מחקרים בתחומי עיבוד הקריאה במוח וחקר האוטיזם. התחלתי לעסוק בהוראת שפה בשיטת ה"עברית בעברית" בביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג ובהוראת מיומנויות אקדמיות באנגלית למגוון אוכלוסיות באקדמיה.

 

עבודת המוסמך שלי בחנה את עולמם של עורכים ומגיהים מן הספרות, תחום שאינו זוכה לתשומת לב רבה. במקביל, מתוך סקרנות כיצד רעיון הופך לטקסט אפקטיבי ואסתטי, בחרתי לעבוד עם סטודנטים ועם חוקרים על שיפור יכולת הכתיבה האקדמית שלהם באנגלית. למילים עצמן ולסגנון משמעות רבה, אולם בעבור חלקנו היכולת להמחיז בעיני רוחנו דיאלוג עם קורא שעל פי רוב זר לנו דורשת פיתוח ושכלול ברמה הקוגניטיבית-תקשורתית.

 

תחומי העיסוק שלי החלו עם הזמן להתכנס סביב גיבוש מדיניות שפה וחידוש תוכניות לימודים. הגישה שלי ללמידה, וללמידת שפה בפרט, מתאפיינת ב-scaffolding (בניית פיגומים, במובן המטפורי, לרכישת מיומנויות חדשות), בהעצמה של הלומד, בהמללה של תהליכי חשיבה וביצירת כלים לבקרה עצמית.

 

הוראת שפה היא תמיד חוויה מיוחדת, והמפגש עם כל לומד ולומדת מזמן היכרות חדשה. הוראת השפה מן היסוד באמצעות השפה עצמה היא מעין קסם: היכולת לתקשר בשפה מגיחה כביכול יש מאין (אך למעשה באמצעות רצון והשקעה). זוהי זכות בשבילי להתבונן בתהליך ולשמוח בתחושת ההישג וההנאה של הלומדים.

 

 

"The key element of an optimal experience is that it is an end in itself. Even if initially undertaken for other reasons, the activity that consumes us becomes intrinsically rewarding."

(Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience)