יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
ימים א'-ה' - 09:00:13:00 ו-14:00-15:00

 

ויויאנה הורביץ-גולדברג

פרופיל- מריה
צוות ספרדית

אני מלמדת ספרדית כשפה זרה כבר שנים רבות. נולדתי בעיר טוקומן בצפון ארגנטינה, ושם השלמתי תואר בלימודי השפה הספרדית ובספרות. אחר כך למדתי תיאטרון באוניברסיטה הממלכתית של טוקומן. עניין אותי הקשר הבין-תחומי בין ספרות, קולנוע ותיאטרון ובזה ערכתי מחקרים.  בארץ המשכתי את לימודיי בספרות לטינו-אמריקנית. משנת 2000 אני מלמדת ספרדית באוניברסיטה העברית.

לימודי שפות פותחים את דלתות העולם לפנינו. מבחינתי, ללמוד דרך ההנאה היא הדרך הטובה ביותר.

 

"El papel del maestro es sacar todo el potencial del alumno que posee de forma innata para su pleno desarrollo".

(Elena Martín Cabañas, "Educación: ¿Educere o Educare?")