יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


משרדי היחידה: 
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5881984
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

Publications

2016
Entre nous 3

מתקדמים
לרכישה >>

Motive B1

מארז למתקדמים
(רכישה לתש"ף תיפתח בקרוב)

2015
Entre nous 1

מתחילים א'
לרכישה >>

Entre nous 2

מתחילים ב'
לרכישה >>

Motive A2

מארז מתחילים ב'
לרכישה >>

2014
Motive A1 

מארז מתחילים א'
לרכישה >>

2012
Dekiru Nihongo Intermediate

מארז לרמת הביניים
לרכישה >>

Domani 3

מתקדמים
(רכישה לתש"ף תיפתח בקרוב)

Domani A1