סינית

יצירת קשר

ראשת היחידה: חיה פישר
chaya.fischer@mail.huji.ac.il
טל': 02-5882664
חדר 5806, הפקולטה למדעי הרוח


מזכירת החוג: ציפי רבינוביץ
tsippyr@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדר 5805, הפקולטה למדעי הרוח


שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

סיניתקורסי הסינית מיועדים בראש ובראשונה לתלמידי החוג ללימודי אסיה. נוסף על כך, תלמידים מרחבי הפקולטה למדעי הרוח מוזמנים ללמוד בקורסי המתחילים והמתקדמים.

 

הקורסים נלמדים  בסינית מהיום הראשון ומקנים לסטודנטים יכולת לפעול בשפה בכתב ובעל-פה, להכיר את התרבות הסינית מבפנים ולהשתמש בשפה בצורה אותנטית ומתאימה להקשר.

 

תוצרי הלמידה מותאמים למקובל באוניברסיטאות בחו"ל ומאפשרים להשתלב בקורסי שפה במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים.

קורסים

צוות ההוראה

ספרי לימוד

מבחנים בינלאומיים מוכרים

Chinese HSK HUJI

מבחן ה-HSK בסינית ומבחן הדיבור הנלווה HSKK הם מדד מוכר ברחבי העולם לכשירות לשונית בסינית. תוכנית הלימודים החדשה בסינית מותאמת ליעדים ולתוצרי הלמידה הן של המסגרת האירופית (CEFR) והן של מערך ה-HSK. על פי רוב בחינות אלה דרושות במסגרת בקשת מלגת לימודים בסין. קיום בחינת ה-HSK באוניברסיטה העברית מתאפשרת הודות למכון קונפוציוס.

בשנות הקמת היחידה ללימודי שפות, התלמידים נדרשים להיבחן בבחינות אלה, במימון היחידה וללא עלות לסטודנט. לנבחנים מוענקת תעודה רשמית מטעם ממשלת סין. הודעות על קיום מועדי הבחינה ותהליך הרישום יימסרו לרשומים לקורסי הסינית.